GADESPEJLET

Redaktionen 

Gadespejlets redaktion

Gadespejlet er Lyngbykvarterets eget beboerblad. Bladet udkommer fire gange om året og skrives og produceres af frivillige i kvarteret. Gadespejlet uddeles til alle husstande.

Har du en ide til en artikel, er du velkommen til atkontakte redaktionen.


Hvis du bor i kvarteret og ikke har fået den seneste udgave af Gadespejlet i din postkasse, så giv gerne redaktionen et praj!

Navn

Adresse

Telefonnummer

Email

Peter Wulff Kåri (ansv. + annoncer)

VH 8

40 20 27 99

kaari@live.dk

Lotte Bællum

FFU 10

28 56 22 05

lb@sst.dk

Frank Nilsson

VH 52

24 86 99 30

franknilsson52@gmail.com

Finn Stepputat

FFU 16

22 90 22 28

finnstep@webspeed.dk

Marianne Thorup

FFU 3


mthorup2008@hotmail.com

Signe Ravn (layout)signeravn@me@com