BLIV MEDLEM

Vil du være medlem?


Vil du støtte fællesskabet i kvarteret, så bliv medlem af Fælleshuset Ulrik og deltag i arrangementerne – det er også en god mulighed for at lære andre i kvarteret at kende. Og det er med til at sikre, at vi har et Fælleshus.


Medlemsgebyret går til vedligeholdeles og drift af huset samt afholdelse af arrangementer. 


Sådan melder du dig ind
Indsæt årskontingent kr. 600 pr. husstand (kr. 200 for pensionister) på foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 6786227.

Medlemsskabet er for én husstand, d.v.s. en boligenhed.

Husk at skrive tydeligt gade, nummer og etage "VH42 2sal", navn kommer automatisk fra banken.

OBS: Når du har været medlem ét år, opkræves du automatisk for næste år

Jeg er allerede medlem af husejerforeningen - er det ikke det samme?


Som husejer er man forpligtet til at være medlem af husejerforeningen. 
Husejerforeningen varetager medlemmernes interesser som husejere, bl.a. ift. reparation og vedligeholdelse af fælles vand-, gas- og kloakledninger samt tilhørende brønde. elektrisk indføring i husene samt sørge for, at servitutterne overholdes.

Fælleshuset Ulrik at fremme trivsel og naboskab i kvarteret via fx. sociale arrangementer. Derfor er det også vigtigt, du melder dig ind i Fælleshuset Ulrik, hvis du vil bakke op om dette.