OM ULRIK

Vores hus, vores beboerforening

Vision for Ulrik


Fælleshuset Ulrik er medlemmernes hus, og medlemmerne er med at sikre, at vi har et fælleshus. Med udgangspunkt i Fælleshuset Ulrik vil beboerforeningen være en aktiv forening for Lyngbyvejskvarterets beboere. Beboerforeningen Ulrik vil gennem et bredt udbud af arrangementer styrke fællesskabet blandt kvarterets beboere.  

VORES HISTORIE

Fælleshuset Ulrik og beboerforeningen hænger uløseligt sammen.


Fælleshuset, der aldrig har heddet andet end Ulrik, blev etableret sammen med beboerforeningen af en gruppe naboer i kvarteret i begyndelse af 1980’erne. De købte sammen et hjørnehus midt i Lyngbyvejskvarteret. Siden blev første og anden sal solgt fra, og huset og foreningen drives nu på basis af medlemskontingent og indtægter fra udlejning.


Huset har i tidens løb været brugt til mange formål, og der har gennem årene været en del fælles arrangementer. Det er der stadig, fx fastelavn, vinsmagning, banko og sommerfest. Der har også i mange år været faste fællesspisningsdage og yoga.

Fælleshuset har et velfungerende køkken og en stor underetage med god plads. Som medlem har du mulighed for at leje Ulrik til din fest eller arrangement.


Ulrik har altid været baseret på frivillig arbejdskraft og medlemskontingent. Sådan vil det blive ved med at være. Vil du støtte fællesskabet i kvarteret, så bliv medlem og deltag i arrangementerne – det er også en god mulighed for at lære andre i kvarteret at kende. Og det er med til at sikre, at vi har et Fælleshus.